Wynajem mieszkania staje się coraz popularniejszym źródłem uzyskiwania dochodu. Wiele osób rozważa lub decyduje się na zakup mieszkania specjalnie w tym celu. Decydując się jednak na osiąganie dochodu z wynajmu mieszkania należy pamiętać, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dochód z prywatnego wynajmu mieszkania podlega bowiem opodatkowaniu. Obecnie w Polsce podatek należny z tytułu prywatnego wynajmu mieszkania można rozliczyć na dwa sposoby: ryczałtem i na zasadach ogólnych.

Rozliczenie wynajmu prywatnego – ryczałt
W przypadku ryczałtu podatek naliczany jest od przychodów, czyli od kwoty, którą płaci najemca. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 8,5%, jeśli roczne przychody z wynajmu nie przekraczają 100 000 złotych, lub 12,5%, gdy przekraczają one 100 000 zł. Wybierając ryczałt jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym należy pamiętać, że od przychodu nie można odliczyć kosztów jego uzyskania. W takim przypadku warto zastrzec w umowie najmu, że wszelkie koszty związane z czynszem do spółdzielni będzie ponosił najemca.

Od 1 stycznia 2019 roku zniesiony został obowiązek składania oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania wynajmu. Wystarczy dokonanie wpłaty na ryczałt od przychodów z tego tytułu.
Obowiązkiem osoby, która wybrała ryczałt jako formę opodatkowania wynajmu mieszkania jest złożenie deklaracji rocznej PIT-28 do 31 stycznia.

Opodatkowanie wynajmu na zasadach ogólnych
Stosowanie zasad ogólnych w przypadku wynajmu prywatnych mieszkań jest mniej popularne niż ryczałt. Zazwyczaj formę tę wybierają osoby zajmujące się wynajmem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że od przychodu (czyli kwoty, którą płaci najemca) można odliczyć koszty jego uzyskania, na przykład wydatki związane z remontem wynajmowanego mieszkania. Stawka podatku przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynosi 18% lub 32% w zależności od osiągniętego dochodu w ciągu roku. Istnieje również możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Wybierając formę opodatkowania na zasadach ogólnych należy również pamiętać o obowiązku wyliczenia dochodu i wpłacenia należnej zaliczki na podatek dochodowy do dwudziestego dnia  miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.