W ostatnich latach bardzo dużą popularność zyskują dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. Posiadanie własnego zbiorniki niesie za sobą wiele korzyści tj. brak konieczności dojazdu na stację paliw, jedna zbiorcza faktura za olej napędowy, zniżka na olej napędowy u dostawcy paliwa oraz ogólna kontrola nad wydawanym paliwem

W skład każdego zbiornika na olej napędowy wchodzi linia ssawna zakończona zaworem zwrotnym z filtrem siatkowym, pompa do oleju napędowego, filtr paliwa lub separator wody, które służą do oczyszczania oleju napędowego z zanieczyszczeń i wody, mechaniczny lub cyfrowy przepływomierz paliwa oraz wąż tłoczny zakończony pistoletem nalewowym.
Najważniejszym elementem z wyżej wymienionych elementów jest pompa do oleju napędowego, dzięki której cały proces przepompowywania paliwa może się odbyć. W układach do dystrybucji paliw płynnych najczęściej stosuje się pompy paliwa o wydajności od 50 do 80 litrów na minutę, dzięki czemu bardzo szybko zatankujemy większość pojazdów mechanicznych. W układach dystrybucyjnych przeznaczonych do tankowania pojazdów ze zbiornikami na olej napędowy o pojemności kilkuset litrów stosowane są pompy paliwa o wydajności powyżej 100 litrów na minutę.

W dwupłaszczowych zbiornikach do paliw płynnych, które produkowane są w Europie najczęściej montuje się pompy do oleju napędowego Panther 56, Panther 72 lub E120 włoskiej firmy PIUSI. Szerokie zastosowanie pomp firmy PIUSI wiąże się z ich niezawodnością. Elementami, które należy wymienić po kilkunastu lub kilkudziesięciu tysiącach przepompowanego paliwa to łopatki, zestaw

W zbiornikach przewoźnych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego stosowane są pompy do oleju napędowego zasilane napięciem 12V lub 24V. Tego typu pompy paliwa stosuje się w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci 230V np. na placach budowy w celu zatankowania maszyn budowlanych lub na polach w gospodarstwie rolnym w celu zatankowania wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych.